Välj en sida

Här hittar du oss

Vi finns på flera orter – de flesta av oss här:

Göteborg: Eklandagatan 86, 412 61 Göteborg

Karlstad: Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101 A,  656 37 Karlstad

Lund: Forskningsbyn Ideon, Scheelevägen 27, 22370 Lund


Telefon: Växel 010-516 50 00
E-post: info@ri.se
Webbplats RISE Reseach Institutes of Sweden: www.ri.se

Följ oss också på Facebook och på Medium.

 

RISE Göteborg Eklandagatan

RISE Service Labs i Göteborg

RISE Karlstad

RISE Service Labs i Karlstad

RISE Lund

RISE Service Labs i Lund

Albin Andersson

Albin Andersson

Service Designer

albin.andersson@ri.se
+4670 37 75 178

David Lindeby

David Lindeby

Innovation Manager

david.lindeby@ri.se
+4673 59 32 803

Jonas Matthing

Jonas Matthing

Research Manager

jonas.matthing@ri.se
+4670 66 95 805

Sandra Eriksson

Sandra Eriksson

Head of RISE Service Labs

sandra.eriksson@ri.se
+4673 80 27 904

Julia Jonasson

Julia Jonasson

Service Designer

julia.jonasson@ri.se
+4672 50 35 935

Petter Falk

Petter Falk

Service Designer

petter.falk@ri.se
+4670 28 85 903

David Joelsson

David Joelsson

Ph.D Candidate

david.joelsson@ri.se
+4670 58 96 231

Camilla Evensson

Camilla Evensson

Project Leader

camilla.evensson@ri.se

+4670 57 84 359
Maria Fiskerud

Maria Fiskerud

Project Leader

maria.fiskerud@ri.se
+4670 60 71 161


Rise Service Labs är en grupp inom RISE, Research Institutes of Sweden.
Vårt uppdrag är att verka som en oberoende innovationspartner till svenskt näringsliv och samhälle.