Välj en sida

Här hittar du oss

Vi finns på flera orter – de flesta av oss här:

Göteborg: Eklandagatan 86, 412 61 Göteborg

Karlstad: Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101 A,  656 37 Karlstad

Lund: Forskningsbyn Ideon, Scheelevägen 27, 22370 Lund


Telefon: Växel 010-516 50 00
E-post: info@ri.se
Webbplats RISE Reseach Institutes of Sweden: www.ri.se

Följ oss också på Facebook och på Medium.

 

RISE Göteborg Eklandagatan

RISE Service Labs i Göteborg

RISE Karlstad

RISE Service Labs i Karlstad

RISE Lund

RISE Service Labs i Lund

Albin Andersson

Albin Andersson

Service Designer

albin.andersson@ri.se
+4670 37 75 178

David Lindeby

David Lindeby

Innovation Manager

david.lindeby@ri.se
+4673 59 32 803

Jonas Matthing

Jonas Matthing

Research Manager

jonas.matthing@ri.se
+4670 66 95 805

Sandra Eriksson

Sandra Eriksson

Head of RISE Service Labs

sandra.eriksson@ri.se
+4673 80 27 904

Julia Jonasson

Julia Jonasson

Service Designer

julia.jonasson@ri.se
+4672 50 35 935

Petter Falk

Petter Falk

Service Designer

petter.falk@ri.se
+4670 28 85 903

David Joelsson

David Joelsson

Ph.D Candidate

david.joelsson@ri.se
+4670 58 96 231

Camilla Evensson

Camilla Evensson

Project Leader

camilla.evensson@ri.se

+4670 57 84 359
Maria Fiskerud

Maria Fiskerud

Project Leader

maria.fiskerud@ri.se
+4670 60 71 161


Rise Service Labs är en grupp inom RISE, Research Institutes of Sweden.
Vårt uppdrag är att verka som en oberoende innovationspartner till svenskt näringsliv och samhälle.

Pin It on Pinterest

Share This