Välj en sida

Experio Lab

Ett möte mellan design och vård

Experio Lab är ett patientfokuserat designlabb som bidrar till en mer behovsanpassad vård med förbättrad kvalitet och öppnar för samarbeten mellan offentliga och privata aktörer. Vårdens professioner, patienter, anhöriga och andra deltar på lika villkor i handfasta projekt inom patientsäkerhet, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar och mycket mer. Resultatet är konkreta förbättringar men också en kulturförändring med mer nyfikenhet, mod och empati men mindre stuprör och stelnade arbetssätt. RISE och Landstinget i Värmland har tagit initiativet att utveckla Experio Lab till en nationell resurs i samverkan med andra landsting, regioner, akademi och näringsliv. Satsningen har delvis finansierats av Vinnovas testbäddsprogram under perioden 2012-2016.  

Vår Vision

  • Vi vill bygga värdeskapande hälso- och sjukvårdstjänster tillsammans med användarna.
  • Vi vill skifta synen på patienten, från att vara passiv mottagare till att bli aktiv medskapare.

Övergripande mål

  • Vi vill möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård – åldrande befolkning, ökande förväntningar och krympande resurser.
  • Vi gör det genom att öka förmågan att bygga kunskap om hur man involverar användaren med tjänstedesign som verktyg.

Mål

  • Skapa flexibla hälso- och sjukvårdstjänster som förebygger ohälsa.
  • Utveckla en innovations- och förbättringskultur.
  • Skapa en mer personcentrerad vård.
  • Öka attraktionskraften för landstingen.

Vi som byggde Experio Lab

RISE Service Labs etablerade Experio Lab tillsammans med Landstinget i Värmland.

Du kan läsa mer om Experio Lab på hemsidan www.experiolab.se . Där hittar du vad som händer i labbet just nu samt vad som händer i varje enskilt projekt.


Kontakta oss

Vill du veta hur vi på RISE Service Labs jobbade under Experio Labs etablering? Kontakta oss!

Jonas Matthing

Jonas Matthing

Research Manager

jonas.matthing@ri.se
+46 70 6695805

David Lindeby

David Lindeby

Innovation Manager

david.lindeby@ri.se
+46 73 5932803


Rise Service Labs är en grupp inom RISE, Research Institutes of Sweden.
Vårt uppdrag är att verka som en oberoende innovationspartner till svenskt näringsliv och samhälle.