Välj en sida

Kroniskt Engagerad 2.0

Mitt i vården

Kroniskt Engagerad 2.0 är ett projekt för utveckling av personcentrerad vård i Landstinget Sörmland. Projektet är en del av den programsatsning för implementering av personcentrerad vård som har bedrivits de senaste fem åren.

I projektet har team från fyra vårdcentraler fått lära sig om personcentrerad vård och använt sig av tjänstedesignmetodik för att involvera patienterna och utveckla mer personcentrerade vårdtjänster. Teamen har själva fått göra allt arbete efter bästa förmåga och fått stöd och utbildning utefter resans gång.
Kroniskt Engagerad 2.0 är också fortsättning på ett tidigare samverkansprojekt mellan Landstinget i Värmland och Landstinget Sörmland där en vårdcentral i Karlstad respektive i Eskilstuna fick testa tjänstedesign för att utveckla sina vårdtjänster. Även detta projekt var RISE Service Labs med och startade.

 

Mål

Uppdraget för RISE Service Labs har varit att bistå både som ett strategiskt designstöd i programsatsningen för personcentrerad vård och ett praktiskt stöd i projektet Kroniskt Engagerad 2.0. Detta stöd har inneburit rådgivning i hur design kan utnyttjas i implementering av personcentrerad vård samt praktiskt stöd i form av utbildning i designmetodik för teamen samt framtagning av visuellt underlag till teamens olika prototyper.

Mål

  • Fyra vårdcentraler har lärt sig hur de kan involvera patienter i utvecklingen av vårdcentralens tjänster och fått erfarenhet av verksamhetsutveckling.
  • Cirka 100 patienter har involverats i projektet genom olika aktiviteter.
  • Mer än 300 citat har samlats in från patienter.
  • Budgetunderlag finns nu för att skapa egen långsiktig designkapacitet inom landstinget för att underlätta införandet av personcentrerade vårdtjänster.

Vi i Kroniskt Engagerad 2.0

Projektet drivs av Landstinget Sörmland där RISE Service Labs bistår med designexpert för rådgivning kring utveckling av personcentrerade vårdtjänster.

Vill du veta mer? 

Vill du veta mer om Kroniskt Engagerad 2.0? Kontakta oss:

 

Albin Andersson

Albin Andersson

Service Designer

albin.andersson@ri.se
+46703775178


Rise Service Labs är en grupp inom RISE, Research Institutes of Sweden.
Vårt uppdrag är att verka som en oberoende innovationspartner till svenskt näringsliv och samhälle.