REKO > Resor mot ett koldioxfritt samhälle

Tjänsteinnovation  Bioekonomi 

Bioekonomi är ett starkt prioriterat område i Värmland vilket har sin grund i att bioekonomin är ett regionalt styrkeområde. Regionen har ett försprång men utmaningen nu är att verka för en högre innovationstakt och att få ut nya och förbättrade biobaserade produkter på marknaden. För att nå dit behövs en förnyad och förändrad innovationskultur där användaren och kunden tidigt integreras i utvecklingsprocessen och där värdeskapande processer lyfter företagens innovationsförmåga.

En stor del av dagens tekniska innovationer skulle kunna leda till omfattande biobaserad resursoptimering och energieffektivisering om de fick genomslag på marknaden. Ofta ställs dock tekniskt initierade och drivna affärs- och utvecklingsprojekt inför utmaningen att utveckla applikationer och finna avsättningsytor på en befintlig eller ny marknad. Innovationer kräver marknadsacceptans men alltför ofta får innovationen inte det genomslag som man hade hoppats på eftersom den inte möter marknadens behov. Kortfattat handlar projektet om att fokusera på att rätt saker utvecklas mer än att fokusera på att utveckla på rätt sätt. Det handlar om att i ett tidigt skede låta teknik möta marknad, forskning möta behov och företag möta slutanvändare.

 

Uppdrag

  • Vid projektslut ska validerade prototyper av fyra olika tjänsteverktyg ha utvecklats (Kundresor, Produktresor, Upplevelseresor och Innovationsresor). Samtliga har syftet att stödja SMF:s (små och medelstora företags) utvecklingsprocesser av biobaserade lösningar.


Process

  • Stödja och utveckla det regionala näringslivet genom att tillsammans med SMF, på ett experimentellt sätt, utveckla och testa verktyg för tjänsteinnovation som bidrar till nya och bättre lösningar (produkter, tjänster och processer) för övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Genom att addera och integrera ett tjänsteperspektiv i biobaserade värdekedjor, genom användardriven och behovsstyrd utveckling  liksom genom värdeskapande processer ska projektet stärka näringslivets innovationsförmåga och därigenom skapa förnyelse och stärkt konkurrenskraft.

 

Mål

Projektet väntas generellt bidra till ökad kunskap och förståelse för tjänsteinnovation och värdeskapande processer. Förväntade effekter:

  • Nya och bättre lösningar (produkter, tjänster och processer)
  • Ökad kunskap och förståelse i SMF för användarens/kundens roll och perspektiv och därmed skapa resurser för utveckling av biobaserade och koldioxidsnåla lösningar. Ökad förmåga att arbeta i mer öppna innovationsprocesser.
  • Ökad kunskap och förståelse i SMF för det biobaserade materialet och deras produkters resa från ursprunget till olika användningssituationer.
  • Ökad kunskap och förståelse i SMF för värdet av att korskoppla värdekedjor som inspiration och utgångspunkt för nya biobaserade och koldioxidsnåla lösningar.
  • Ökat samarbete och kunskapsutbyte för SMF gentemot andra svenska och internationella aktörer kring tjänsteforskning, tjänsteutveckling och tjänstedesign för biobaserade lösningar.

Vi i REKO

RISE Service Labs driver projektet ReKo som är finansierat av EU:s regionalfond, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Region Östergötland, Paper Province och RISE.

Du kan läsa mer om arbetet inom REKO under projketet Bäddresan. Där hittar du exempel på de metoder som vi använder och utvecklar inom ramen för projektet.


Kontakta oss

Vill du veta mer om REKO? Kontakta oss!

Sandra Eriksson

Sandra Eriksson

Head of RISE Service Labs

sandra.eriksson@ri.se
+46 73 8027904

Petter Falk

Petter Falk

Service Designer

petter.falk@ri.se
+46 702 88 59 03

Jonas Matthing

Jonas Matthing

Research Manager

jonas.matthing@ri.se
+46 70 6695805


Rise Service Labs är en grupp inom RISE, Research Institutes of Sweden.
Vårt uppdrag är att verka som en oberoende innovationspartner till svenskt näringsliv och samhälle.

Pin It on Pinterest

Share This

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. RISE Service Labs använder cookies för att studera användningen av sajten men vi anonymiserar din IP-adress vid trafikmätningar. Vilka cookies som du accepterar kan du påverka genom inställningar i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Vill du ta bort lagrade cookies kan du gå in under verktyg i webbläsaren och rensa ut tidigare historik. Om du klickar ”Godkänn” eller om du fortsätter att använda webbplatsen utan att ändra din webbläsares inställningar för cookies så samtycker du till detta.

Stäng