Välj en sida

xKRP - Community Experience Data Lab

En datasmart vardag
i ett datadrivet samhälle 

xKRP – Experience Community Data Lab Kronoparken är ett konceptuellt och mobilt datalabb som syftar till att utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data med lokalsamhället som utgångspunkt. Labbet utgår från bostadsområdet Kronoparken i Karlstad. 

I labbet hjälper vi företag, myndigheter, organisationer och personer att bättre förstå och använda sina data och att hitta nya sätt att omsätta data i tjänster och produkter som stärker samhället. Samtidigt lär vi oss en massa saker om hur dataanvändning, förståelse kring information och en innovationskultur kan uppstå och tillvaratas på lokalsamhällesnivå.

Projektet är ett av de nationella datalabb som finansieras inom ramen för Vinnovas datalabbssatsning.


Process

xKRP är i en etableringsfas som pågår mellan november 2016 och hösten 2018.  Etableringen av labbet utgår från en metod med tre verksamhetscykler som presenteras nedan. Utgångspunkten för denna etableringsmetod är att skapa en process med generöst utrymme för reflektion, utvärdering och spridning av resultat.

Mål

  • Skapa ett resurseffektivt och kvalitetssäkrat system för företag och myndigheter att utveckla och testa produkter och tjänster med samhället och medborgaren slutanvändare.
  • Öka förståelse och intresse hos lokala små och medelstora företag (SMF) och organisationer för datadrivna processer och innovationer.
  • Stärka lokalsamhället genom ökad kunskap hos företag, organisationer och individer om data och intresse för hur data kan användas .
  • Minska det kunskapsmässiga avståndet mellan traditionella datahanterare och slutanvändare.
  • Skapa en uppskalningsbar modell för spridandet av datalabbkonceptet.

Vi i xKRP

RISE Serivce Labs driver labbet xKRP i ett partnerskap med akademi, offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. xKRP medfinansieras av Vinnova. Vi som ingår i xKRP 2017/2018 är:

Du kan läsa mer om xKRP:s arbete på vår hemsida www.x-krp.com. Där hittar du vad som händer i labbet just nu samt vad som händer i varje enskilt case.


Kontakta oss

Vill du veta mer om xKRP? Kontakta oss!

Petter Falk

Petter Falk

Service Designer

petter.falk@ri.se
+46 702 88 59 03

David Lindeby

David Lindeby

Innovation Manager

david.lindeby@ri.se
+46 73 5932803


Rise Service Labs är en grupp inom RISE, Research Institutes of Sweden.
Vårt uppdrag är att verka som en oberoende innovationspartner till svenskt näringsliv och samhälle.