491_1024x683

Varför tjänstelabb för vård och hälsa?

Hälso- och sjukvården i Sverige står inför stora utmaningar relaterade till en åldrande befolkning och ökande ohälsotal, digitalisering, ökande förväntningar och relativt sett krympande resurser.

Diskussionen kring hur välfärdens framtida problem ska lösas kretsar ofta kring hur intäkterna ska kunna ökas för att bibehålla god kvalitet och goda resultat. Den diskussionen tror vi riskerar hamna i en återvändsgränd eftersom pengarna måste komma från samma plånböcker – oavsett om det handlar om höjd skatt eller privata försäkringar.

  • Kulturförändring är missionen: Vi vill skapa förståelse och kunskap om hur en kultur som bygger på användarens perspektiv hänger ihop med förbättrade systemlösningar. Vi vill också bygga kunskap om hur delaktiga användare och design som verktyg kan göra ett sådant kulturskifte möjligt – både på en individnivå och en organisatorisk nivå.
  • Patienters delaktighet är frågan: Vi behöver gå från sannolikhet till evidens om att patienters delaktighet faktiskt ger bättre vård. SKL och nya patientlagarna. Få in någon om att vården samskapas med patienter. Utan patienter har vi ingen vård.
  • Användarinvolvering är förhållningssättet: Genom att involvera användare i utveckling en framtidens vård kan vi utveckla med kvalitet, från början bygga vårdsystem som tillgodoser verkliga behov. Användarinvolvering med design som verktyg kan åstadkomma tjänsteinnovation och en mer personcentrerad vård och omsorg där patienter och brukare innehar rollen som aktiva samskapare.
  • Tjänstedesign är verktygen: Design handlar om att medvetet formge processer, system och artifakter, och alla medarbetare i vården kan ses som designers. Tjänstedesign har visat sig effektiv i utvecklingen av offentliga tjänster, framförallt vård vilket till och med regeringen tagit fäste på i sin rapport effektiv vård.
  • Tjänsteinnovation och en personcentrerad vård är resultatet. Genom att genomföra denna kulturförändring, att patienter är samskapare av vården och att utveckla tjänster tillsammans med profession och vårdtagare kommer resultatet vara innovativa vårdtjänster som är centrerade kring personers individuella behov.
  • Högre kvalitet och lägre kostnad är effekten: Dessa personcentrerade tjänster kommer leda till högre kvalitet till ett lägre pris.
  • Kunskapsexport är potentialen: Denna kunskap om hur man levererar bättre vård utifrån individers behov löser inte samhällsutmaningar som finns i Sverige, dessa finns även globalt. Därför kan den kunskap som vi produceras exporteras vidare globalt i form av nya tjänster och produkter.

Sjukvården är inte ensam om att i den postindustriella världen hamnat i utmanande situationer, t ex kring ökade kostnader. Flera andra sektorer har utsatts för internationell priskonkurrens med kunder som kan ställa allt högre krav på kvalitet i globaliseringens kölvatten.

Många branscher och offentliga verksamheter krisar och ser både företag och verksamheter gå under. I detta finns samtidigt exempel på företag och organisationer som trotsat utvecklingen och hittat nya vägar att inte bara överleva utan också förnya sig och växa. Flera av dessa har, inte utan våndor, skiftat synen på sin verksamhet från att vara produktionsorienterad till att vara tjänsteorienterad. Logiken som styrt denna utveckling baseras på att värden inte bara finns inbyggda i den egna organisationen eller produktionen utan på ett gemensamt värdeskapande med användaren.

I SKL:s positionspapper Patient- och brukarmedverkan lyfter SKL fram att samhällsutvecklingen de senaste åren har inneburit att nya synsätt på patienternas/brukarnas ställning och roll vuxit fram.

SKL bejakar en sådan utveckling och antar ett principiellt ställningstagande som innebär att den traditionella synen på patienten/brukaren som ”passiv mottagare” av hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver ersättas med ett förhållningssätt där patienten och brukaren också innehar rollen som aktiv samskapare.

Patient- och brukarmedverkan i den enskildes egen process liksom i utveckling av verksamheten leder med största sannolikhet till förbättrad kvalitet och effektivitet samt nödvändig individualisering av välfärdstjänsterna. Detta har även lagstiftaren sett.

Patientmaktsutredningen och den nya patientlagen stärker användarens ställning och delaktighet inom och inflytande över hälso- och sjukvården. I den nya patientlagen lyfter regeringen fram att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten, samt att patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården.

Effektiv vård: Användarinvolvering med design som verktyg för att åstadkomma tjänsteinnovation och en mer personcentrerad vård och omsorg där patienter och brukare innehar rollen som aktiva samskapare.

Pin It on Pinterest

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. RISE Service Labs använder cookies för att studera användningen av sajten men vi anonymiserar din IP-adress vid trafikmätningar. Vilka cookies som du accepterar kan du påverka genom inställningar i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Vill du ta bort lagrade cookies kan du gå in under verktyg i webbläsaren och rensa ut tidigare historik. Om du klickar ”Godkänn” eller om du fortsätter att använda webbplatsen utan att ändra din webbläsares inställningar för cookies så samtycker du till detta.

Stäng